Jak funkcjonuje współczesny Crowdfunding

współczesny crowdfunding Obecnie wyraźnie widać, że Crowdfunding to coraz bardziej popularny sposób na zyskanie finansów na nowoczesny pomysł. Wykorzystują go zarówno osoby fizyczne jak i też duże przedsiębiorstwa. Crowdfunding - taki termin poraz pierwszy pojawił się w 2006 roku i został użyty na blogu, który prowadził Michale Sullivan. Jest to neologizm, który łączy się z angielskich słów crowd - tłum oraz funding - gromadzenie środków. Jest w szerszym pojęciu gromadzenie środków pieniężnych a w węższym proces, w ramach którego zbiera się kapitał na realizacje konkretnego celu. Finanse mają tutaj być czerpane z tłumu, który tak naprawdę jest anonimowy. W tej formie wszyscy anonimowi darczyńcy mogą wpłacać dowolne kwoty, by wesprzeć ciekawą inicjatywę.

W podobnej działalności określanej jako crowdsourcing chodziło o wsparcie jakieś działalności poprzez udzielenie pomocy i podanie swojej wiedzy, pomysłu. Obie wspomniane formy wsparcia były oczywiście realizowane jeszcze długo przed tym niż zaczęto je tak nazywać i identyfikować wyraźnie z tym pojęciem. Przykładem takiego wsparcia z przed jego nazwania będzie wsparcie grupy rockowej Marillion, która już w 1997, dzięki wsparciu finansowemu fanów mogła ruszyć w trasę koncertową po USA. Crowdfunding zaczał się silnie rozwijać w 2005 roku, gdy był jeszcze silnie łączony z crowsourcingiem. Wtedy też zaczął powstawać również pierwszy portal do finansowania społecznościowego Kickstarater. Za nim poszły następne Zopa czy IndieGoGo oraz Kiva. Kilka lat rozwoju doprowadziło Crowdfunding to doskonałego działania dostosowanego do potrzeb rynku i zainteresowania inwestorów. Wymienić można cztery rodzaje Crowdfundingu:

1. Model Donacyjny - o charakterze charytatywnym. W tym przypadku liczy się cel o filantropijnym charakterze. Wpłaca się środki na konkretne przedsięwzięcie. Nie ma tutaj mowy o wynagradzaniu uczestników bądź też to wynagrodzenie ma tylko charakter sponsorski.

2. Model pożyczkowy - Tutaj chodzi o pożyczki pieniężne bez udziału prawdziwych banków. Nie ma żadnych organizacji pośredniczących w obrocie gotówką. Mogą to być mikropożyczki czyli niewielkie kwoty wpłacane przez osoby, które chcą wesprzeć daną inicjatywę swoimi środkami. Gromadzone są i rozliczane przez platformy, które nie mają w tym żadnego swojego profitu. Często tak wspierane są ubogie rodziny. Druga forma to pożyczki społeczne - tutaj w grę wchodzą duże kwoty. Środki są gromadzone a następnie zostają odpowiednie pożyczane w ramach określonych warunków i na konkretne projekty.

jak działa crowdfunding3. Model inwestycyjny - tutaj korzystając ze specjalnych platform ludzie inwestują środki własne na konkretne inicjatywy i oczekują zysków finansowych. Każdy ma możliwość wybrać taką inicjatywę, którą chce wesprzeć. Trzeba wcześniej dobrze się z nimi zapoznać, by wybrać taką, która w naszej opinii najbardziej wygląda na firmę, która w przyszłości może zacząć przynosić wyraźne dochody. Wyróżnić można model kolektywnego współfinansowania. Tutaj mamy niewielkie kwoty. Mogą brać udział osoby, które chcą wesprzeć rozwój danej firmy i poprzeć podejmowane przedsięwzięcie. Model inwestycyjny opiera się na wspólnym inwestowaniu, a Crowdfunding ma stać się swego rodzaju funduszem inwestycyjnym. Mamy z czasem czerpać zyski w zamian za środki, które zdecydowaliśmy się wpłacić. Model inwestycyjny akcyjny - sprzedajemy akcje i przekazujemy prawa własności osobom, które zdecydowały się daną inicjatywę wesprzeć swoimi środkami. Taką działalność umożliwia między innymi ASSOB.com

4. Rozwiązania mieszane - tutaj łączy się kilka funkcji, pożyczki z inwestycjami bądź donacje ze sponsoringiem w zależności od zainteresowania wspierających i potrzeb pomysłodawców.

Crowdfunding w Polsce
Ta forma biznesu staje się coraz bardziej popularna również w Polsce. W sieci powstaje coraz więcej stron za pośrednictwem których użytkownicy mogę wesprzeć kreatywne pomysły

mojekatowice.pl

Finansowanie społecznościowe - czy warto?

Oczywiście! Tym bardziej, że gra jest warta świeczki. W końcu dzięki wsparciu użytkowników można pozyskać nawet do kilku milionów złotych!

Dla kogo jest ta forma biznesu?

Dla kreatywnych. Tylko nietypowe, innowacyjne pomysły mają szane zaistnieć w sieci.

Jak to działa?

Użytkownicy wspierają swoich faworytów poprzez przelew zadeklarowanej sumy. Jeżeli wspierana strona uzbiera odpowiednią liczbę darczyńców pieniądze są im wypłacane. W przeciwnym wypadku przekazane środki są zwracane wspierającym.

Czy można cofnąć zadeklarowaną sumę?

Tak - możesz modyfikować swoje wpłaty do woli zmieniając sumę zadeklarowanych środków, bądź zrezygnować zupełnie ze wspierania danej strony.